RODO

Administratorem Danych Osobowych jest Szkoła Podstawowa Nr 2 w Pstrągowej.

Inspektorem ochrony danych osobowych jest:
Daniel Panek
biuro.daniel.panek@gmail.com

Klauzula informacyjna –  Kl- SP 2 Pstrągowa

Ogólna Polityka Informacyjna (OPI) – OPI- SP 2 Pstrągowa

Możliwość komentowania jest wyłączona.