Projekty

Projekty unijne i programy, w których szkola bierze udział:

Mleko z klasą

Żywe Kamienie

Fluoryzacja zębów

Owoce i warzywa w szkole

Radosna szkoła

Szkoła organizuje następujące akcje:

Ptasia stołówka

Rozwijanie czytelnictwa wśród uczniów

Pomagamy innym

Sprzątanie świata

Szkolny program wspierania uczniów zdolnych

Możliwość komentowania jest wyłączona.