Rada Pedagogiczna

mgr Teresa Dyrkacz – dyrektor szkoły – język polski

mgr Dominika Stec – język polski

mgr Katarzyna Cieślak – język angielski

mgr Joanna Brzostowska – język niemiecki

mgr Barbara Lisowska – matematyka

mgr Danuta Gierlak- oddział przedszkolny

ks. Rafał Kłos- religia

mgr Bożena Jakóbowicz- nauczanie wczesnoszkolne

mgr Barbara Mazur- przyroda, biologia, biblioteka szkolna

mgr Szymon Stec- muzyka, plastyka

mgr Aneta Ladzińska – nauczanie wczesnoszkolne

mgr Bogdan Teper- informatyka, technika

mgr Maria Winiarska – historia, wychowanie do życia w rodzinie

mgr Ryszard Wacko – geografia

mgr Anna Biedka – Chemia

mgr Jolanta Ożóg – fizyka

mgr Wit Wożniak- wychowanie fizyczne

mgr Agnieszka Lesiak – doradztwo zawodowe

Możliwość komentowania jest wyłączona.