Organy szkoły

Rada Pedagogiczna

mgr Teresa Dyrkacz – dyrektor szkoły – język polski

mgr Dominika Stec – język polski, logopedia

mgr Katarzyna Cieślak – język angielski

mgr Joanna Brzostowska – język niemiecki

mgr Barbara Lisowska – matematyka, geografia

mgr Jolanta Irzyk – oddział przedszkolny

ks. Mariusz Grzybek- religia

mgr Bożena Jakóbowicz- edukacja wczesnoszkolna

mgr Barbara Mazur- przyroda, biologia, biblioteka szkolna

mgr Szymon Stec- muzyka, plastyka

mgr Aneta Ladzińska – edukacja wczesnoszkolna

mgr Bogdan Teper- informatyka, technika

mgr Maria Winiarska – historia, geografia, WOS

mgr Jolanta Błażejowska – chemia

mgr Jolanta Ożóg – fizyka, matematyka

mgr Wit Wożniak- wychowanie fizyczne

mag Wiesław Soja – edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Magdalena Maraj – doradztwo zawodowe

mgr Barbara Stec – wychowanie do życia w rodzinie

mgr Agnieszka Horbaczek – pedagog

mgr Marta Ryś – oligofrenopedagog

mgr Barbara Ziobro-Pitera – pedagogika specjalna

Możliwość komentowania jest wyłączona.