3. W nowej szkole

Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się uroczystą mszą św. 20 sierpnia 1934 r. Pan Kuszaj uczył w tym roku klasy I i IV, a pani Kopeczkówna klasy II i III. Z braku funduszy szkoła nie posiadała pomocy naukowych i nadal brakowało jej ławek. W ciągu roku szkolnego obchodzono uroczyście: Święto Niepodległości, 3 Maja, dzień imienin Pana Prezydenta i Pana Marszałka, żałobę po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 4 kwietnia 1935 r. pani Elżbieta Kopeczkówna zdała egzamin kwalifikacyjny [1]. Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się jeszcze w starej sali, bo przy nowej szkole trwały dalsze prace wykończeniowe. Dzieci musiały się uczyć na 4 zmiany od rana do wieczora. 5 listopada 1934 r. oddano do użytku jedną salę w nowej szkole [2]. Sala ta była tylko otynkowana, niebielona, bez pieca i podłogi. Nauka w tej sali odbywała się aż do przerwy świątecznej, bo jesień była długa i ciepła. Po Świętach Bożego Narodzenia nauka znowu odbywała się tylko w jednej dawnej izbie gdyż na korytarzu w nowej szkole nie wstawiono okien i drzwi. Do 20 marca 1935 r. postawiono w sali piec kaflowy, na korytarzu wstawiono okna i drzwi, więc nauka znowu mogła się odbywać w nowej sali. 1 kwietnia 1935 r. oddano do użytku drugą salę lekcyjną i jedno mieszkanie dla kierownika szkoły [3]. Sale nadal były bez podłogi, a tynki były mokre. Nauczyciele odchorowali pracę w tych trudnych warunkach.

Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się uroczystym nabożeństwem 3 września 1936 r. Ucząca na Pstrągowej Górnej przez 5 lat Elżbieta Kopeczkówna została przeniesiona do Przyłęku, a na jej miejsce Inspektorat Szkolny w Rzeszowie mianował Józefę Muchównę [4]. Nauka odbywała się w dwóch salach nowej szkoły, ale nadal nie było w nich podłóg. Pan Kuszaj uczył klasy II i IV, a pani Muchówna klasy I i III. 29 września wstawiono podłogę do jednej sali szkolnej, a w drugiej sali dzieci uczyły się bez podłogi do końca roku szkolnego. Ukończono także jedno mieszkanie służbowe, które zajął pan Kuszaj, a swoje dotychczasowe odstąpił pani Muchównie. Z Towarzystwa Budowy Szkół kierownik otrzymał 500 zł, a Wydział Powiatowy w Rzeszowie zakupił dla szkoły 7 m3 desek i okucia na kuchnie. Dnia 25 i 26 stycznia oraz 1 lutego dzieci odegrały „Jasełka”, które przygotowała z nimi pani Muchówna [5]. Dnia 29 lutego 1936 r. zmarł ksiądz kanonik Sylwester Bazylski i dzieci szkolne wraz z gronem nauczycielskim brały udział w pogrzebie. 25 maja 1936 r. szkoła urządziła majówkę wspólnie ze szkołą w Grodzisku i w Zawadce [6].

W roku szkolnym 1936/37 nauka rozpoczęła się 3 września. Pani Muchówna, z powodu choroby nie uczyła przez wrzesień i październik, więc nauka odbywała się, co drugi dzień. Pani Muchówna rozpoczęła pracę od 3 listopada. Ona uczyła klasy I i IV, a pan Kuszaj klasy II i III [7]. Sale szkolne zostały wybielone, ale w jednej z nich nadal nie ułożono podłogi. Brakowało także ławek szkolnych. Święto 3 Maja obie szkoły obchodziły wspólnie przy kościele i szkole na Pstrągowej Dolnej [8]. 30 maja szkoła na Pstrągowej Górnej urządziła „Majówkę” wspólnie ze szkołą w Grodzisku i Zawadce. Zrobiono ławy szkolne, a w okresie wakacyjnym wytynkowano klatkę schodową, a także ułożono brakującą podłogę [9].

3 września 1937 roku uroczystą mszą św. rozpoczął się rok szkolny 1937/38. W ciągu tego roku uczniowie uczcili Święto Niepodległości, Imieniny Pana Prezydenta, rocznicę zgonu Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego i 3 Maja. W dniach 15 i 16 czerwca odbyła się wizytacja ks. biskupa Tomaki i młodzież szkolna przystąpiła do bierzmowania [10]. 22 czerwca odbyła się Majówka, którą uczniowie z Pstrągowej Górnej urządzili wspólnie z uczniami ze szkół w Grodzisku i Zawadce. W tym roku szkolnym materiał nie został zrealizowany, bo z powodu ciągłej choroby i urlopów pani Muchówny, pan Kuszaj prawie cały rok szkolny uczył sam.

Od 15 listopada 1937 r. do końca marca 1938 r. kierownik Kuszaj zorganizował kurs wieczorowy dla młodzieży poza szkolnej [11]. Na tym kursie pan Kuszaj uczył nauki obywatelskiej, pani Muchówna – języka polskiego, a pan Kazimierz Koza, abiturient gimnazjum – rachunków. Na 42 osoby biorące udział w kursie, 36 osób otrzymało świadectwa jego ukończenia. Na zakończeniu kursu był obecny instruktor oświaty poza szkolnej, pan Grochol [12]. Z młodzieży biorącej udział w kursie pan Kuszaj zorganizował chór i zespół teatralny. Jedną godzinę w tygodniu uczył także grania z nut, bo utworzył również orkiestrę wiejską. Zespół teatralny odegrał w szkole 2 sztuki: „Żyd w beczce” i „O Józefie”. Dochód z przedstawień przeznaczono na zrobienie składanej podłogi [13].

W ciągu tego roku szkolnego pan Kuszaj wytynkował klatkę schodową, ubił balkon i schody z cementu.

Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego spowodowało wzrost zainteresowania nauką wśród ludności wiejskiej, bo do pracy potrzebni byli wykwalifikowani i wykształceni robotnicy.

Rok szkolny 1938/39 rozpoczął się nabożeństwem 5 września 1938 r. Pan Kuszaj uczył sam, bo pani Muchówna nadal była na zwolnieniu lekarskim. Wyszła też za mąż za Tadeusza Szybkowskiego, syna kierownika szkoły na Pstrągowej Dolnej i zmieniła nazwisko. Pani Szybkowska uczyła od 10 stycznia do 16 marca 1939 r. 17 marca urodziła córkę i po otrzymaniu urlopu macierzyńskiego wyjechała do Lwowa [14].

Przypisy

1. J. Kuszaj, Kronika Szkoły Podstawowej w Pstrągowej Górnej, [b. s.].

2. Tamże, [b. s.].

3. Tamże, [b. s.].

4. Tamże, [b. s.].

5. Tamże, [b. s.].

6. Tamże, [b. s.].

7. Tamże, [b. s.].

8. Tamże, [b. s.].

9. Tamże, [b. s.].

10. Tamże, [b. s.].

11. Tamże, [b. s.].

12. Tamże, [b. s.].

13. Tamże, [b. s.].

14. Tamże, [b. s.].

Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się uroczystą mszą św. 20 sierpnia 1934 r. Pan Kuszaj uczył w tym roku klasy I i IV, a pani Kopeczkówna klasy II i III. Z braku funduszy szkoła nie posiadała pomocy naukowych i nadal brakowało jej ławek. W ciągu roku szkolnego obchodzono uroczyście: Święto Niepodległości, 3 Maja, dzień imienin Pana Prezydenta i Pana Marszałka, żałobę po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 4 kwietnia 1935 r. pani Elżbieta Kopeczkówna zdała egzamin kwalifikacyjny [1]. Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się jeszcze w starej sali, bo przy nowej szkole trwały dalsze prace wykończeniowe. Dzieci musiały się uczyć na 4 zmiany od rana do wieczora. 5 listopada 1934 r. oddano do użytku jedną salę w nowej szkole [2]. Sala ta była tylko otynkowana, niebielona, bez pieca i podłogi. Nauka w tej sali odbywała się aż do przerwy świątecznej, bo jesień była długa i ciepła. Po Świętach Bożego Narodzenia nauka znowu odbywała się tylko w jednej dawnej izbie gdyż na korytarzu w nowej szkole nie wstawiono okien i drzwi. Do 20 marca 1935 r. postawiono w sali piec kaflowy, na korytarzu wstawiono okna i drzwi, więc nauka znowu mogła się odbywać w nowej sali. 1 kwietnia 1935 r. oddano do użytku drugą salę lekcyjną i jedno mieszkanie dla kierownika szkoły [3]. Sale nadal były bez podłogi, a tynki były mokre. Nauczyciele odchorowali pracę w tych trudnych warunkach.
Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się uroczystym nabożeństwem 3 września 1936 r. Ucząca na Pstrągowej Górnej przez 5 lat Elżbieta Kopeczkówna została przeniesiona do Przyłęku, a na jej miejsce Inspektorat Szkolny w Rzeszowie mianował Józefę Muchównę [4]. Nauka odbywała się w dwóch salach nowej szkoły, ale nadal nie było w nich podłóg. Pan Kuszaj uczył klasy II i IV, a pani Muchówna klasy I i III. 29 września wstawiono podłogę do jednej sali szkolnej, a w drugiej sali dzieci uczyły się bez podłogi do końca roku szkolnego. Ukończono także jedno mieszkanie służbowe, które zajął pan Kuszaj, a swoje dotychczasowe odstąpił pani Muchównie. Z Towarzystwa Budowy Szkół kierownik otrzymał 500 zł, a Wydział Powiatowy w Rzeszowie zakupił dla szkoły 7 m3 desek i okucia na kuchnie. Dnia 25 i 26 stycznia oraz 1 lutego dzieci odegrały „Jasełka”, które przygotowała z nimi pani Muchówna [5]. Dnia 29 lutego 1936 r. zmarł ksiądz kanonik Sylwester Bazylski i dzieci szkolne wraz z gronem nauczycielskim brały udział w pogrzebie. 25 maja 1936 r. szkoła urządziła majówkę wspólnie ze szkołą w Grodzisku i w Zawadce [6].
W roku szkolnym 1936/37 nauka rozpoczęła się 3 września. Pani Muchówna, z powodu choroby nie uczyła przez wrzesień i październik, więc nauka odbywała się, co drugi dzień. Pani Muchówna rozpoczęła pracę od 3 listopada. Ona uczyła klasy I i IV, a pan Kuszaj klasy II i III [7]. Sale szkolne zostały wybielone, ale w jednej z nich nadal nie ułożono podłogi. Brakowało także ławek szkolnych. Święto 3 Maja obie szkoły obchodziły wspólnie przy kościele i szkole na Pstrągowej Dolnej [8]. 30 maja szkoła na Pstrągowej Górnej urządziła „Majówkę” wspólnie ze szkołą w Grodzisku i Zawadce. Zrobiono ławy szkolne, a w okresie wakacyjnym wytynkowano klatkę schodową, a także ułożono brakującą podłogę [9].
3 września 1937 roku uroczystą mszą św. rozpoczął się rok szkolny 1937/38. W ciągu tego roku uczniowie uczcili Święto Niepodległości, Imieniny Pana Prezydenta, rocznicę zgonu Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego i 3 Maja. W dniach 15 i 16 czerwca odbyła się wizytacja ks. biskupa Tomaki i młodzież szkolna przystąpiła do bierzmowania [10]. 22 czerwca odbyła się Majówka, którą uczniowie z Pstrągowej Górnej urządzili wspólnie z uczniami ze szkół w Grodzisku i Zawadce. W tym roku szkolnym materiał nie został zrealizowany, bo z powodu ciągłej choroby i urlopów pani Muchówny, pan Kuszaj prawie cały rok szkolny uczył sam.
Od 15 listopada 1937 r. do końca marca 1938 r. kierownik Kuszaj zorganizował kurs wieczorowy dla młodzieży poza szkolnej [11]. Na tym kursie pan Kuszaj uczył nauki obywatelskiej, pani Muchówna – języka polskiego, a pan Kazimierz Koza, abiturient gimnazjum – rachunków. Na 42 osoby biorące udział w kursie, 36 osób otrzymało świadectwa jego ukończenia. Na zakończeniu kursu był obecny instruktor oświaty poza szkolnej, pan Grochol [12]. Z młodzieży biorącej udział w kursie pan Kuszaj zorganizował chór i zespół teatralny. Jedną godzinę w tygodniu uczył także grania z nut, bo utworzył również orkiestrę wiejską. Zespół teatralny odegrał w szkole 2 sztuki: „Żyd w beczce” i „O Józefie”. Dochód z przedstawień przeznaczono na zrobienie składanej podłogi [13].
W ciągu tego roku szkolnego pan Kuszaj wytynkował klatkę schodową, ubił balkon i schody z cementu.
Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego spowodowało wzrost zainteresowania nauką wśród ludności wiejskiej, bo do pracy potrzebni byli wykwalifikowani i wykształceni robotnicy.
Rok szkolny 1938/39 rozpoczął się nabożeństwem 5 września 1938 r. Pan Kuszaj uczył sam, bo pani Muchówna nadal była na zwolnieniu lekarskim. Wyszła też za mąż za Tadeusza Szybkowskiego, syna kierownika szkoły na Pstrągowej Dolnej i zmieniła nazwisko. Pani Szybkowska uczyła od 10 stycznia do 16 marca 1939 r. 17 marca urodziła córkę i po otrzymaniu urlopu macierzyńskiego wyjechała do Lwowa [14].
 


Przypisy
1. J. Kuszaj, Kronika Szkoły Podstawowej w Pstrągowej Górnej, [b. s.].
2. Tamże, [b. s.].
3. Tamże, [b. s.].
4. Tamże, [b. s.].
5. Tamże, [b. s.].
6. Tamże, [b. s.].
7. Tamże, [b. s.].
8. Tamże, [b. s.].
9. Tamże, [b. s.].
10. Tamże, [b. s.].
11. Tamże, [b. s.].
12. Tamże, [b. s.].
13. Tamże, [b. s.].
14. Tamże, [b. s.].
Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się uroczystą mszą św. 20 sierpnia 1934 r. Pan Kuszaj uczył w tym roku klasy I i IV, a pani Kopeczkówna klasy II i III. Z braku funduszy szkoła nie posiadała pomocy naukowych i nadal brakowało jej ławek. W ciągu roku szkolnego obchodzono uroczyście: Święto Niepodległości, 3 Maja, dzień imienin Pana Prezydenta i Pana Marszałka, żałobę po śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. 4 kwietnia 1935 r. pani Elżbieta Kopeczkówna zdała egzamin kwalifikacyjny [1]. Rok szkolny 1934/35 rozpoczął się jeszcze w starej sali, bo przy nowej szkole trwały dalsze prace wykończeniowe. Dzieci musiały się uczyć na 4 zmiany od rana do wieczora. 5 listopada 1934 r. oddano do użytku jedną salę w nowej szkole [2]. Sala ta była tylko otynkowana, niebielona, bez pieca i podłogi. Nauka w tej sali odbywała się aż do przerwy świątecznej, bo jesień była długa i ciepła. Po Świętach Bożego Narodzenia nauka znowu odbywała się tylko w jednej dawnej izbie gdyż na korytarzu w nowej szkole nie wstawiono okien i drzwi. Do 20 marca 1935 r. postawiono w sali piec kaflowy, na korytarzu wstawiono okna i drzwi, więc nauka znowu mogła się odbywać w nowej sali. 1 kwietnia 1935 r. oddano do użytku drugą salę lekcyjną i jedno mieszkanie dla kierownika szkoły [3]. Sale nadal były bez podłogi, a tynki były mokre. Nauczyciele odchorowali pracę w tych trudnych warunkach.

Rok szkolny 1935/36 rozpoczął się uroczystym nabożeństwem 3 września 1936 r. Ucząca na Pstrągowej Górnej przez 5 lat Elżbieta Kopeczkówna została przeniesiona do Przyłęku, a na jej miejsce Inspektorat Szkolny w Rzeszowie mianował Józefę Muchównę [4]. Nauka odbywała się w dwóch salach nowej szkoły, ale nadal nie było w nich podłóg. Pan Kuszaj uczył klasy II i IV, a pani Muchówna klasy I i III. 29 września wstawiono podłogę do jednej sali szkolnej, a w drugiej sali dzieci uczyły się bez podłogi do końca roku szkolnego. Ukończono także jedno mieszkanie służbowe, które zajął pan Kuszaj, a swoje dotychczasowe odstąpił pani Muchównie. Z Towarzystwa Budowy Szkół kierownik otrzymał 500 zł, a Wydział Powiatowy w Rzeszowie zakupił dla szkoły 7 m3 desek i okucia na kuchnie. Dnia 25 i 26 stycznia oraz 1 lutego dzieci odegrały „Jasełka”, które przygotowała z nimi pani Muchówna [5]. Dnia 29 lutego 1936 r. zmarł ksiądz kanonik Sylwester Bazylski i dzieci szkolne wraz z gronem nauczycielskim brały udział w pogrzebie. 25 maja 1936 r. szkoła urządziła majówkę wspólnie ze szkołą w Grodzisku i w Zawadce [6].

W roku szkolnym 1936/37 nauka rozpoczęła się 3 września. Pani Muchówna, z powodu choroby nie uczyła przez wrzesień i październik, więc nauka odbywała się, co drugi dzień. Pani Muchówna rozpoczęła pracę od 3 listopada. Ona uczyła klasy I i IV, a pan Kuszaj klasy II i III [7]. Sale szkolne zostały wybielone, ale w jednej z nich nadal nie ułożono podłogi. Brakowało także ławek szkolnych. Święto 3 Maja obie szkoły obchodziły wspólnie przy kościele i szkole na Pstrągowej Dolnej [8]. 30 maja szkoła na Pstrągowej Górnej urządziła „Majówkę” wspólnie ze szkołą w Grodzisku i Zawadce. Zrobiono ławy szkolne, a w okresie wakacyjnym wytynkowano klatkę schodową, a także ułożono brakującą podłogę [9].

3 września 1937 roku uroczystą mszą św. rozpoczął się rok szkolny 1937/38. W ciągu tego roku uczniowie uczcili Święto Niepodległości, Imieniny Pana Prezydenta, rocznicę zgonu Pana Marszałka Józefa Piłsudskiego i 3 Maja. W dniach 15 i 16 czerwca odbyła się wizytacja ks. biskupa Tomaki i młodzież szkolna przystąpiła do bierzmowania [10]. 22 czerwca odbyła się Majówka, którą uczniowie z Pstrągowej Górnej urządzili wspólnie z uczniami ze szkół w Grodzisku i Zawadce. W tym roku szkolnym materiał nie został zrealizowany, bo z powodu ciągłej choroby i urlopów pani Muchówny, pan Kuszaj prawie cały rok szkolny uczył sam.

Od 15 listopada 1937 r. do końca marca 1938 r. kierownik Kuszaj zorganizował kurs wieczorowy dla młodzieży poza szkolnej [11]. Na tym kursie pan Kuszaj uczył nauki obywatelskiej, pani Muchówna – języka polskiego, a pan Kazimierz Koza, abiturient gimnazjum – rachunków. Na 42 osoby biorące udział w kursie, 36 osób otrzymało świadectwa jego ukończenia. Na zakończeniu kursu był obecny instruktor oświaty poza szkolnej, pan Grochol [12]. Z młodzieży biorącej udział w kursie pan Kuszaj zorganizował chór i zespół teatralny. Jedną godzinę w tygodniu uczył także grania z nut, bo utworzył również orkiestrę wiejską. Zespół teatralny odegrał w szkole 2 sztuki: „Żyd w beczce” i „O Józefie”. Dochód z przedstawień przeznaczono na zrobienie składanej podłogi [13].

W ciągu tego roku szkolnego pan Kuszaj wytynkował klatkę schodową, ubił balkon i schody z cementu.

Powstanie Centralnego Okręgu Przemysłowego spowodowało wzrost zainteresowania nauką wśród ludności wiejskiej, bo do pracy potrzebni byli wykwalifikowani i wykształceni robotnicy.

Rok szkolny 1938/39 rozpoczął się nabożeństwem 5 września 1938 r. Pan Kuszaj uczył sam, bo pani Muchówna nadal była na zwolnieniu lekarskim. Wyszła też za mąż za Tadeusza Szybkowskiego, syna kierownika szkoły na Pstrągowej Dolnej i zmieniła nazwisko. Pani Szybkowska uczyła od 10 stycznia do 16 marca 1939 r. 17 marca urodziła córkę i po otrzymaniu urlopu macierzyńskiego wyjechała do Lwowa [14].

Przypisy

1. J. Kuszaj, Kronika Szkoły Podstawowej w Pstrągowej Górnej, [b. s.].

2. Tamże, [b. s.].

3. Tamże, [b. s.].

4. Tamże, [b. s.].

5. Tamże, [b. s.].

6. Tamże, [b. s.].

7. Tamże, [b. s.].

8. Tamże, [b. s.].

9. Tamże, [b. s.].

10. Tamże, [b. s.].

11. Tamże, [b. s.].

12. Tamże, [b. s.].

13. Tamże, [b. s.].

14. Tamże, [b. s.].

Możliwość komentowania jest wyłączona.