Plan lekcji

 

Plan lekcji
rok szkolny 2016/2017


 

KLASA II
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00 – 8:45 E.W. E.W. Z.T.
2. 8:55 – 9:40 E.W. E.W Z.K.
3. 9:50 – 10:35 E.W. J. ANG.  E.PL E.W J.ANG
4. 10:55 – 11:40 E.W. W.F. REL MUZ  E.W.
5. 11:50 – 12:35 W.F. E.W. E.W. E.W.
6. 12:45 – 13:30 W.F. E.W.

 


 

KLASA III
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00 – 8:45 E.W. E.W. Z.T.
2. 8:55 – 9:40 E.W. J.ANG E.W. Z.K.
3. 9:50 – 10:35 E.W. E.W. E.PL E.W. REL
4. 10:55 – 11:40 E.W. W.F. REL MUZ J.ANG
5. 11:50 – 12:35 W.F. E.W. E.W.
6. 12:45 – 13:30 W.F. E.W. E.W.

 


 

 

KLASA IV
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00 – 8:45  Historia  J. polski Matematyka J.polski Religia
2. 8:55 – 9:40 J. polski J.polski Z.komp. Matematyka G.zw
3. 9:50 – 10:35 J.polski  Przyroda Z.tech. W.F.  Matematyka
4. 10:55 – 11:40 W.F. J.angielski J.angielski J.niemiecki  Przyroda
5. 11:50 – 12:35 Matematyka W.F.  Religia Przyroda W.F.
6. 12:45 – 13:30  J.angielski J. niemiecki Muzyka

 


 

KLASA V
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00 – 8:45 J.polski J.polski Matematyka Matematyka Religia
2. 8:55 – 9:40 Historia J.polski Z.komp J.polski G.zw
3. 9:50 – 10:35 Przyroda Przyroda Z.tech W.F. J.angielski
4. 10:55 – 11:40 W.F. Matematyka J.angielski J.niemiecki Matematyka
5. 11:50 – 12:35 Matematyka W.F. J. polski Przyroda W.F.
6. 12:45 – 13:30 J.angielski J.niemiecki Religia Muzyka
7 13:35 – 14:10 Plastyka

 

 


 

KLASA V
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00 – 8:45 muzyka j.polski matematyka matematyka zaj.komp.
2. 8:55 – 9:40 j.polski j.polski j.polski j.niemiecki w.f
3. 9:50 – 10:35 przyroda matematyka zaj. tech. j.polski przyroda
4. 10:55 – 11:40 w.f j,niemiecki religia przyroda matematyka
5. 11:50 – 12:35 j.angielski historia j.angielski w-f religia
6. 12:45 – 13:30 matematyka j.angielski g,wych. w.f k.matematyczne
7. 13:35 – 14:20 W.D.Ż plastyka

 


 

KLASA VI
Nr Godzina Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1. 8:00 – 8:45 przyroda matematyka j. angielski j.niemiecki przyroda
2. 8:55 – 9:40 muzyka j.angielski j.polski matematyka religia
3. 9:50 – 10:35 j.polski j.niemiecki j.polski przyroda matematyka
4. 10:55 – 11:40 g.wych historia zaj. komp. j.polski j.angielski
5. 11:50 – 12:35 matematyka j.polski religia historia j.polski
6. 12:45 – 13:30 j.angielski w.f zaj. tech. plastyka kółko             j . polskiego
7. 13:35 – 14:20 w.f w.f w-f

 


 

Możliwość komentowania jest wyłączona.