Terminy spotań z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2019/2020

 

L.p. Rodzaj  spotkania Data Godzina
1 Organizacja pracy szkoły, wybór

Rad Klasowych i Rady Rodziców.

16.09.2019

poniedziałek

15:30
2 Zebranie śródokresowe,

szkolenie dla rodziców

omówienie postępów w nauce,

sprawy wychowawcze.

 

18.11.2019

poniedziałek

 

15:30

3

 

Podsumowanie

pracy za I semestr.

 30.01.2020

poniedziałek

 16:00

 

4 Zebranie śródokresowe,

omówienie postępów w nauce,

sprawy wychowawcze.

 

6.04.2020

poniedziałek

 

16:00

 

Możliwość komentowania jest wyłączona.