Projekty

Projekty  i programy, w których szkoła bierze udział:

Żywe Kamienie

Fluoryzacja zębów

Klub Bezpiecznego Puchatka

Nowa Jakość Kształcenia w Gminie Czudec

Szkoła organizuje następujące akcje:

Psi Targ

Góra Grosza

Ogólnopolski Dzień Pisania Listów

Noc Bibliotek

Sprzątanie świata

Szkolny program wspierania uczniów zdolnych

Możliwość komentowania jest wyłączona.