Plan lekcji

Plan lekcji

 

Opublikowano Różności | Comments Off on Plan lekcji

Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Procedury bezpieczeństwa w Szkole Podstawowej nr2 w Pstrągowej

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W OKRESIE PANDEMII COVID-19

Procedury bezpieczeństwa – Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej

Procedury bezpieczeństwa – Oddział Przedszkolny

 

Opublikowano Różności | Comments Off on Procedury bezpieczeństwa w czasie pandemii covid-19

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

W dniu 1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. W związku z pandemią COVID 19 na terenie szkoły obowiązują obostrzenia sanitarne i rozpoczęcie roku odbędzie się według następujących zasad:

Na godzinę 8.00 na spotkanie z wychowawcą przychodzą dzieci z oddziału przedszkolnego

Na godzinę 9.00 klasy 1-3, a na godzinę 10.00 klasy 4-8.

Na teren szkoły mogą wejść tylko uczniowie. Wyjątek stanowią rodzice nowo przyjętych dzieci do oddziału przedszkolnego. Uczniowie przychodzą do szkoły z zakrytymi ustami i nosem (maseczki lub przyłbice).

Jak co roku, w dniu rozpoczęcia nauki uczniowie otrzymają komplety podręczników. Jeśli rodzice lub uczniowie potrzebują nowego hasła do dziennika elektronicznego prosimy o zgłoszenie takiej informacji wychowawcom.

Opublikowano Różności | Comments Off on Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

Szkoła wznawia pracę

W związku z przygotowaniem szkoły do prowadzenia rewalidacji oraz konsultacji, prosimy Rodziców o wydrukowanie, wypełnienie oraz podpisanie zamieszczonych poniżej oświadczeń i dostarczenie ich do szkoły z dniem 25 maja.

Oświadczenia Rodziców

Opublikowano Różności | Comments Off on Szkoła wznawia pracę

Kontakt do Higienistki szkolnej

Kontakt do Higienistki szkolnej, pani Jadwigi Kidackiej

w celu udzielania e-porad: e-mail: wisia94tere@o2.pl,

oraz porad telefonicznych: tel.: 724118147

Opublikowano Różności | Comments Off on Kontakt do Higienistki szkolnej

Informacja dla Uczniów i Rodziców na czas kształcenia zdalnego

Dostosowując się do sytuacji związanej z ogłoszonym stanem epidemii Szkoła Podstawowa nr 2 w Pstrągowej wprowadza nauczanie z wykorzystaniem nowoczesnych technologii do zdalnego prowadzenia zajęć.

Plan lekcji na czas nauczania zdalnego:

Plan lekcji klasy I-III

Plan lekcji klasy V-VIII

 

Opublikowano Różności | Comments Off on Informacja dla Uczniów i Rodziców na czas kształcenia zdalnego

Zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach – Informacje

Drodzy Rodzice i Uczniowie!

Czas zawieszenia zajęć nie może być czasem wypoczynku i organizowanych wyjazdów! Powinien być czasem spędzonym w domu z dala od dużych skupisk ludzkich oraz czasem wzmożonej higieny i dbania o bliskich.

Pamiętajmy, że sami możemy nie zachorować, ale możemy zarazić członków swojej rodziny.

 Drogi Rodzicu!

  • Zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie, gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodreczniki.pl udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny!
  • Śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

Drogi Uczniu!

  • Pamiętaj o swoim bezpieczeństwie w domu. Unikaj miejsc, gdzie są duże skupiska ludzi, np. środki komunikacji publicznej czy centra handlowe. Przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz.
  • Zapoznaj się z informacjami przesłanymi przez Dyrektora szkoły, swojego wychowawcę oraz nauczycieli poszczególnych przedmiotów na temat sposobów    i narzędzi, które będą wykorzystywane do prowadzenia zdalnego nauczania,
  • Sprawdzaj na bieżąco wiadomości od nauczycieli w e-dzienniku.
  • Brak loginu lub hasła zgłoś swojemu wychowawcy.
  • Przerwa w funkcjonowaniu szkoły nie powinna oznaczać dni wolnych od nauki – odpowiedzialnie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć szkole. Uzupełniaj swoje wiadomości i rozwijaj kompetencje. Możesz przy tym skorzystać z darmowej platformy epodreczniki.pl oraz innych materiałów rekomendowanych przez nauczycieli, np.:

http://www.scholaris.pl/

https://www.cke.gov.pl/

http://wlaczpolske.pl/

https://lektury.gov.pl/

https://esero.kopernik.org.pl/

https://ipn.gov.pl/pl/edukacja-1

https://przystanekhistoria.pl/

 Drogi Ósmoklasisto!

  • Bądź odpowiedzialny – właściwie wykorzystaj czas zawieszenia zajęć szkolnych na utrwalenie i powtórzenie swoich wiadomości;
  • Nie rezygnuj z ćwiczeń przygotowujących do egzaminu – testy dostępne są w Internecie; a materiały przydatne do powtórek znajdziesz  między innymi tutaj:

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/

 https://www.oke.gda.pl/index.php?page=materia%C5%82y-%C4%87wiczeniowe

http://www.oke.krakow.pl/inf/staticpages/index.php?page=2019010312000373&o-e#o-  egzaminie

 http://oke.waw.pl/artykuly/podglad.php?id_artykulu=3228

 https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/2019-2

Opublikowano Różności | Comments Off on Zawieszenie zajęć w szkołach i przedszkolach – Informacje

Konkurs piosenki “The Voice of school”

Opublikowano Różności | Comments Off on Konkurs piosenki “The Voice of school”

Dzień Babci i Dziadzia

Opublikowano Różności | Comments Off on Dzień Babci i Dziadzia

Zabawa Choinkowa

Opublikowano Różności | Comments Off on Zabawa Choinkowa

Szkolne jasełka

Opublikowano Różności | Comments Off on Szkolne jasełka

Dzień “Praw Dziecka” pod patronatem UNICEF

20 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Dziecka pod patronatem organizacji UNICEF. Szkoła Podstawowa Nr 2 włączyła się w jego obchody. Najpierw na lekcjach wychowawczych i wiedzy o społeczeństwie zostali zapoznani z tematyką praw dziecka, wykonali piękne plakaty. Klasa VIII pod opieką  p. M. Winiarskiej zorganizowała apel okolicznościowy, dotyczący praw dziecka na świecie i ich ochrony. Nauczyciele i uczniowie przyszli do szkoły ubrani na niebiesko – kolor symboliczny dla UNICEF-u. Cała szkoła również została przystrojona w kolor niebieski.  Udział w akcji był okazją do uświadomienia jak ważne są prawa dziecka i że należy je chronić.

 

Opublikowano Różności | Comments Off on Dzień “Praw Dziecka” pod patronatem UNICEF

VII Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Opublikowano Różności | Comments Off on VII Gminny Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej

Dekanalne zawody w tenisie stołowym

Opublikowano Różności | Comments Off on Dekanalne zawody w tenisie stołowym

Akcja Wolontariatu: “Psi Targ”

Opublikowano Różności | Comments Off on Akcja Wolontariatu: “Psi Targ”

Akcja “Szkoła do Hymnu”

Nasza szkoła uczestniczyła w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”.

W piątek 8.11 o godz 11.11 w całej Polsce kilka tysięcy szkół wspólnie wykonało 4 zwrotki  „Mazurka Dąbrowskiego”. Była to możliwość wspólnego przeżywania patriotyzmu, poczucia tożsamości narodowej.

Opublikowano Różności | Comments Off on Akcja “Szkoła do Hymnu”

Akademia “Niepodległość”

12 listopada nasza szkoła uczciła 101 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.  Uczniowie klasy VIII pod kierunkiem p. Marii Winiarskiej przygotowali montaż słowno-muzyczny o tematyce patriotycznej. Pani J. Ożóg przygotowała materiały multimedialne dotyczące niepodległości, a p. D. Stec zadbała o oprawę muzyczną całej akademii. Uczniowie i nauczyciele wspólnie śpiewali piosenki i pieśni patriotyczne. Wspólne świętowanie umocniło w nas poczucie patriotyzmu, umiłowania ojczyzny.

Opublikowano Różności | Comments Off on Akademia “Niepodległość”

Akcja “Szkoła Pamięta”

Szkoła Podstawowa Nr 2 wzięła udział w programie ogólnopolskim „Szkoła Pamięta”. Jego celem było upamiętnienie zmarłych bohaterów oraz zasłużonych osób z najbliższej okolicy. Wspólnie zapaliliśmy światełko pamięci obok „Dębu” i tablicy poświęconej gen. Tomaszowi Obertyńskiemu. Uczniowie wraz z rodzicami odwiedzili na cmentarzu groby zasłużonych mieszkańców Pstrągowej.

 

Opublikowano Różności | Comments Off on Akcja “Szkoła Pamięta”

BAKCYL – BANKOWCY DLA EDUKACJI

Uczniowie klasy VII i VIII  wzięli udział w zajęciach w ramach projektu Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL. To strategiczne, długofalowe partnerstwo firm i instytucji sektora bankowego w Polsce na rzecz podnoszenia poziomu wiedzy młodego pokolenia z zakresu praktycznych finansów. Projekt jest częścią jednego z największych niekomercyjnych programów edukacyjnych sektora finansowego w skali Europy „Bankowcy dla Edukacji”. Uczniowie dowiedzieli się m.in. na czym polega systematyczne oszczędzanie, czym jest „fundusz bezpieczeństwa”, nauczyli się rozróżniać dochody i wydatki w życiu codziennym, sporządzać prosty budżet z uwzględnieniem wydatków stałych i zmiennych oraz takich, z których można zrezygnować, zrozumieli rolę zarządzania pieniędzmi w życiu codziennym oraz znaczenie oszczędzania. Poznali zasady bezpiecznych płatności w Internecie i płatności mobilnych i jak bezpiecznie korzystać z usług bankowych, m.in. z konta osobistego i karty debetowej. Dowiedzieli się co to jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny, nauczyli się, jak rozpoznać oferty potencjalnych oszustów finansowych.

Opublikowano Różności | Comments Off on BAKCYL – BANKOWCY DLA EDUKACJI

BOHATERON

BOHATERON – włącz historię

Nasza szkoła rozpoczęła rok szkolny 2019/2020 od udziału w ogólnopolskiej kampanii BOHATERON – włącz historię! Ma ona na celu upamiętnienie i uhonorowanie uczestników Powstania Warszawskiego oraz promocję historii Polski XX wieku. Jest realizowana od 2016 roku przez dwie wrocławskie organizacje: Fundację Rosa i Fundację Sensoria, których działaniom przyświeca hasło: Pamięć – Edukacja – Pomoc. Szkolnym koordynatorem akcji była p. mgr Maria Winiarska, nauczycielka historii. Najpierw przeprowadziła lekcje multimedialne w klasach 0- VIII na temat Powstania Warszawskiego z wykorzystaniem materiałów organizatora, następnie uczniowie wykonywali kartki dla powstańców. Akcja trwała od 2 do 31 października i okazała się bardzo udana, wszyscy uczniowie z ogromnym przejęciem i zaangażowaniem wzięli w niej udział, chętnie pracowali, aby upamiętnić bohaterstwo powstańców.

 

Opublikowano Różności | Comments Off on BOHATERON